Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Các mẫu giấy tờ lãnh sự cần thiết


Các mẫu giấy tờ lãnh sự cần thiết xin vào địa chỉ dưới đây để download:

http://www.mofa.gov.vn/vi/ct_lanhsu/nr070718160005/

 


Tệp đính kèm:

 
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 06-07-2009
 

Số lượt truy cập.