Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Nhà khách Chính phủ


  1. Nhà khách Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nhà khách) có chức năng phục vụ các hoạt động lễ tân đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.
  2. Nhà khách Chính phủ có những nhiệm vụ sau đây:
   • Tổ chức đón tiếp, phục vụ việc ăn ở, sinh hoạt và làm việc đối với các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước vào thăm thành phố.
   • Phục vụ các cuộc hội đàm, ký kết, hội nghị, họp báo, tiếp khách, chiêu đãi và các hoạt động đối ngoại khác của Đảng và Nhà nước, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ trưởng hoặc cấp tương đương trở lên chủ trì.
   • Phục vụ ăn, ở, chiêu đãi một số đối tượng khách nhất định do Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết định.
   • Bảo quản tốt cơ sở vật chất được trang bị; chủ động trong công tác lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu công tác thường xuyên của đơn vị. Phối hợp với Văn phòng Sở trong các kế hoạch sửa chữa, nâng cấp lớn, có phạm vi tổng thể.
   • Phối hợp với các cơ quan hữu quan bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho khách.
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 21-10-2005