Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


DANH SÁCH THỎA THUẬN QUỐC TẾ CỦA TP. HCM (THEO THỨ TỰ TÊN NƯỚC)


DANH SÁCH THỎA THUẬN QUỐC TẾ CỦA TPHCM (THEO THỨ TỰ TÊN NƯỚC)
TT Cơ quan đề xuất Danh
nghĩa
Số hiệu
hồ sơ
Tên điều ước Ký với Ngày ký Tình trạng hiệu lực Ngày hiệu lực
THỎA THUẬN KÝ KẾT GiỮA TPHCM VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƯỚC NGOÀI
1 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM, nước CHXHCN Việt Nam và TP Minxcơ, nước CH Bê-la-rút Belarus 04/11/2008 Đang hiệu lực 04/11/2008
2 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4426 Bản ghi nhớ về việc thiết lập Quan hệ Hữu nghị Hợp tác giữa UBND TPHCM, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền thủ đô Xô-phi-a, nước Cộng hòa Bun-ga-ri Bun-ga-ri 05/06/2015 Đang hiệu lực 05/06/2015
3 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về Chương trình hợp tác Kinh tế - Văn hóa giữa Thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia và TPHCM, Việt Nam và  Campuchia 10/01/1999 Đang hiệu lực 10/01/1999
4 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ giữa TPHCM và Kinh đô Phnôm Pênh 10/06/2002 Đang hiệu lực 10/06/2002
5 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận về việt thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM (CHXHCN Việt Nam) và TP. Toronto Canada 13/02/2006 Hết hiệu lực 13/02/2006
6 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4491 Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ Hữu nghị Hợp tác giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Thành phố Leipzig CHLB Đức 10/04/2015 Đang hiệu lực 10/04/2015
7 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4684 Bản ghi nhớ về việc hợp tác trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước giữa UBND TPHCM và Chính quyền Thành phố Rotterdam Hà Lan 10/03/2015 Đang hiệu lực 10/03/2015
8 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Thoả thuận về thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TPHCM và TP Busan Hàn Quốc 03/11/1995 Đang hiệu lực 03/11/1995
9 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ giữa TPHCM và Thành phố Busan 27/2/1996 Đang hiệu lực 27/2/1996
10 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Thoả thuận về các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Thành phố Busan 15/9/2004 Đang hiệu lực 15/9/2004
11 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4498 Chương trình hợp tác giai đoạn 2015-2020 giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Chính quyền Thành phố Busan 28/05/2015 Đang hiệu lực 28/05/2015
12 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4493 Thỏa thuận về thiết lập Quan hệ Hợp tác Hữu nghị giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Chính quyền Thành phố Daegu (Hàn Quốc) 29/05/2015 Đang hiệu lực 29/05/2015
13 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4749 Thỏa thuận về thiết lập Quan hệ Hợp tác Hữu nghị giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Thủ đô Xơ-un, Đại Hàn Dân Quốc 31/10/2016 Đang hiệu lực 31/10/2016
14 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về thiết lập Quan hệ Hữu nghị Hợp tác giữa UBND TPHCM, CHXHCN Việt Nam và Chính quyền Thành phố Incheon, Đại Hàn Dân Quốc 16/05/2017 Đang hiệu lực 16/05/2017
15 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về dự án xây dựng tuyến Monorail số 2 TPHCM giữa UBND TPHCM và Chính quyền TP Busan 22/5/2017 Đang hiệu lực 22/5/2017
16 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về thiết lập Quan hệ Hữu nghị Hợp tác giữa UBND TPHCM, CHXHCN Việt Nam và Chính quyền tỉnh Gangwon, Đại Hàn Dân Quốc 08/06/2017 Đang hiệu lực 08/06/2017
17 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về việc đồng tổ chức Lễ hội VHTG TPHCM - Gyeongju 2017 giữa UBND TPHCM, CHXHCN Việt Nam và Chính quyền Tỉnh Gyeongsangbukdo, Hàn Quốc 13/9/2016 Đang hiệu lực 08/07/2017
18 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận về quan hệ hữu nghị giữa TPHCM và TP San Francisco Hoa Kỳ 10/04/1995 Đang hiệu lực 10/04/1995
19 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND TPHCM, nước CHXHCN Việt Nam và Chính quyền Tự quản Thủ đô Bu-da-pet, Hung-ga-ri Hungary 26/06/2013 Hết hiệu lực 26/06/2013
20 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4686 Thỏa thuận về thiết lập Quan hệ Hợp tác Hữu nghị giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Chính quyền Thành phố Torino, Italia I-ta-li-a 08/09/2015 Đang hiệu lực 08/09/2015
21 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ giữa UBND TPHCM, nước CHXHCN Việt Nam và Chính quyền Thành phố Al-a-ty, nước CH Ca-dắc-xtan Kazakhstan 31/10/2011 Hết hiệu lực 31/10/2011
22 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Al-Ahmadi, Nhà nước Cô-oét Kuwait 07/12/2010 Đang hiệu lực 07/12/2010
23 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Thỏa thuận về Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác giữa TPHCM và Tỉnh Champasak Lào 28/8/2001 Đang hiệu lực 28/8/2001
24 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ tiếp tục quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Tỉnh Champasak 05/6/2002 Đang hiệu lực 05/6/2002
25 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về định hướng hợp tác giữa TPHCM và Tỉnh Champasak giai đoạn 2011 - 2015 25/6/2011 Đang hiệu lực 25/6/2011
26 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4712 Bản ghi nhớ giữa UBND TPHCM và Chính quyền tỉnh Champasak về định hướng hợp tác giai đoạn 2016-2020 31/05/2016 Đang hiệu lực 05/05/2016
27 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Thỏa thuận về Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác giữa TPHCM và Thành phố Viêng Chăn 01/9/2001 Đang hiệu lực 01/9/2001
28 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Biên bản về cuộc gặp giữa Lãnh đạo TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn 01/11/2005 Đang hiệu lực 01/11/2005
29 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Biên bản về cuộc gặp giữa Lãnh đạo TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn 11/12/2006 Đang hiệu lực 11/12/2006
30 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Biên bản thỏa thuận về xây dựng công trình Bảo tàng Thủ đô Viêng Chăn 12/4/2011 Đang hiệu lực 12/4/2011
31 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Biên bản về cuộc gặp giữa Lãnh đạo TPHCM và Thủ đô Viêng Chăn 07/4/2015 Đang hiệu lực 07/4/2015
32 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ Hữu nghị Hợp tác giữa UBND TPHCM (nước CHXHCN Việt Nam) và Chính quyền Thành phố Yangon (nước CHLB Myanmar) Myanmar 12/03/2012 Đang hiệu lực 12/03/2012
33 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về Hợp tác giữa UBND TPHCM (CHXHCN Việt Nam) và Chính quyền Thành phố Johannesburg (CH Nam Phi) Nam Phi 10/11/2009 Đang hiệu lực 10/11/2009
34 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Biên bản ghi nhớ nhân chuyến thăm Slverdlovsk của CT TPHCM Nga 27/05/2003 Hết hiệu lực 27/05/2003
35 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận về việc thiết lập quan hệ đối tác giữa Chính quyền TP. Mátxcơva và  UBND TPHCM 31/10/2003 Đang hiệu lực 31/10/2003
36 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về Quan hệ Hợp tác giữa TPHCM, CHXHCN Việt Nam và tỉnh Sverdlosk, LB Nga 05/09/2000 Đang hiệu lực 05/09/2000
37 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận về việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa TPHCM – CHXHCN Việt Nam và TP. Saint Petersburg, LB Nga 09/12/2005 Đang hiệu lực 09/12/2005
38 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Biên bản ghi nhận kết quả làm việc giữa Thành ủy TPHCM và Đảng bộ Đảng nước Nga Thống nhất, TP St. Petersburg  7/10/2008 Hết hiệu lực 7/10/2008
39 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về việc thiết lập và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM, nước CHXHCN Việt Nam và TP. Vladivostok, LB Nga 21/05/2009 Đang hiệu lực 21/05/2009
40 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4492 Thỏa thuận về hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Chính quyền tỉnh Mát-xcơ-va 10/05/2015 Đang hiệu lực 10/05/2015
41 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM, Việt Nam và tỉnh Osaka, Nhật Bản Nhật Bản 25/10/2007 Đang hiệu lực 25/10/2007
42 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Dự ước thư (giữa TPHCM và tỉnh Hyogo) 27/10/2007 Đang hiệu lực 27/10/2007
43 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận về quan hệ đối tác giữa TPHCM, CHXHCN Việt Nam và Thành phố Yokohama, Nhật Bản  26/11/2009 Hết hiệu lực 26/11/2009
44 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về những lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa UBND TPHCM, nước CHXHCN VN và Thành phố Ô-sa-ka, Nhật Bản 07/072011 Hết hiệu lực 7/7/2011
45 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận về quan hệ đối tác giữa TPHCM, CHXHCN Việt Nam và Chính quyền Thành phố Yokohama, Nhật Bản  13 và 26/4/2013 Đang hiệu lực 26/4/2013
46 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và công nghiệp giữa UBND TPHCM, nước CHXHCN VN và Chính quyền tỉnh Shiga, Nhật Bản 13/11/2014 Đang hiệu lực 13/11/2014
47 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4869 Bản ghi nhớ về Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác giữ UBND Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Thành phố Aichi (Nhật Bản) 01/09/2016 Đang hiệu lực 01/09/2016
48 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4868 Bản ghi nhớ về "Chương trình Phát triển Thành phố phát thải các-bon thấp" giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Osaka (Nhật Bản) 06/09/2016 Đang hiệu lực 06/09/2016
49 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về thiết lập Quan hệ Hữu nghị Hợp tác giữa UBND TPHCM, CHXHCN Việt Nam và Chính quyền tỉnh Nagano, Nhật Bản 11/04/2017 Đang hiệu lực 11/04/2017
50 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận bước đầu vế quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TPHCM và Lyon Pháp  17/07/1997 Đang hiệu lực 17/07/1997
51 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận hợp tác giữa vùng Rhône - Alpes và TPHCM 08/11/2001 Hết hiệu lực 08/11/2001
52 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản ghi nhố các lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa TPHCM và TP Lyon 27/09/2004 Đang hiệu lực 27/09/2004
53 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận khung về quan hệ hợp tác giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Chính quyền vùng Rôn An-pơ  13/06/2005 Hết hiệu lực 13/06/2005
54 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa tuận về các lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa TPHCM và TP Lyon 13/06/2005 Đang hiệu lực 13/06/2005
55 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận về Dự án trung tâm nghiên cứu đô thị TPHCM 13/06/2005 Hết hiệu lực 13/06/2005
56 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Biên bản buổi làm việc về hợp tác song phương giữa lãnh đạo TPHCM và Vùng Rhône - Alpes 07/03/2007 Hết hiệu lực 07/03/2007
57 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận về việc tổ chức hội thảo quốc tế về giao thông đô thị lần thứ 13 (CODATU XIII) 09/03/2007 Hết hiệu lực 09/03/2007
58 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa ước về chiếu sáng mỹ thuật nhà hát Thành phố 02/05/2007 Hết hiệu lực 02/05/2007
59 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận khung về quan hệ hợp tác giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Chính quyền vùng Rôn An-pơ (giai đoạn 2008-2010) 10/11/2008 Hết hiệu lực 10/11/2008
60 UBND Thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận khung về quan hệ hợp tác giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Chính quyền vùng Rôn An-pơ (giai đoạn 2011-2014) 20/10/2011 Hết hiệu lực 20/10/2011
61 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận hợp tác phi tập trung TP Lyon và TPHCM 19/12/2012 Hết hiệu lực 19/12/2012 
62 UBND Thành phố Hồ Chí Minh  Tỉnh thành   Thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Vùng Rhône Alpes, Cộng đồng Đô thị Lyon, và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đô thị tại TPHCM 19/12/2012 Hết hiệu lực 19/12/2012
63 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4364 Thỏa thuận khung về quan hệ hợp tác giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Chính quyền vùng Rôn An-pơ (giai đoạn 2014-2017) 26/06/2014 Tháng 9/2017 hết hạn  26/06/2014 
64 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4870 Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật Dự án chiếu sáng Mỹ thuật Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM tại Lyon giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Thành phố Ly-on (Pháp) 12/02/2016 Đang hiệu lực 02/12/2016
65 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận hợp tác hữu nghị Philippines 27/06/1994 Đang hiệu lực 27/06/1994
66 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về thiết lập Quan hệ Hữu nghị Hợp tác giữa UBND TPHCM, CHXHCN Việt Nam và Chính quyền Thành phố Kosice, Slovakia Slovakia 15/11/2016 Đang hiệu lực 15/11/2016
67 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM, nước CHXHCN Việt Nam và TP. Barcelona, Vương quốc Tây Ban Nha Tây Ban Nha 21/05/2009 Đang hiệu lực 21/05/2009
68 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM, nước CHXHCN Việt Nam và Hội đồng Thành phố Xê-vi-da, Vương quốc Tây Ban Nha 29/05/2009 Đang hiệu lực 29/05/2009
69 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4490 Thỏa thuận về thiết lập Quan hệ Hữu nghị giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Chính quyền Băng Cốc, Thái Lan Thái Lan 03/04/2015 Đang hiệu lực 03/04/2015
70 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận hợp tác giữa TPHCM, CHXHCN Việt Nam và TP. Genève, LB Thụy Sỹ Thụy Sỹ 13/04/2007 Hết hiệu lực 13/04/2007
71 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa TP Quảng Châu, CHND Trung Hoa và TPHCM, CHXHCN Việt Nam Trung Quốc 11/04/1996 Đang hiệu lực 11/04/1996
72 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận giữa TPHCM, CHXHCN Việt Nam và TP. Thẩm Dương, CHND Trung Hoa về việc thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị 21/04/1999 Đang hiệu lực 21/04/1999
73 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận về việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM, CHXHCN Việt Nam và tỉnh Quảng Đông, CHND Trung Hoa  12/11/2009 Đang hiệu lực 12/11/2009
74 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về quan hệ giao lưu hữu nghị giữa TPHCM, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Chiết Giang, nước CHND Trung Hoa 28/04/2010 Đang hiệu lực 28/04/2010
75 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về việc triển khai Hợp tác Giao lưu hữu nghị tác giữa UBND TPHCM, nước CHXHCN Việt Nam và Chính quyền tỉnh Sơn Đông, nước CHND Trung Hoa 09/09/2013 Đang hiệu lực 09/09/2013
76 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành TT4687 Thỏa thuận thiết lập Quan hệ Hợp tác Hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc 17/09/2015 Đang hiệu lực 17/09/2015
77 UBND Thành phố Hồ
Chí Minh
Tỉnh thành   Thỏa thuận giữa Chính quyền UBND TPHCM (Việt Nam) và Chính quyền Nhân dân Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) về tăng cường giao lưu hợp tác hữu nghị 12/05/2016 Đang hiệu lực 12/05/2016
78 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ về quan hệ hợp tác giữa TPHCM (Việt Nam) và Bang Queensland (Úc) Úc 14/10/2005 Hết hiệu lực 14/10/2005
79 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Bản Ghi nhớ giữa UBND TPHCM, CHXHCN Việt Nam và Chính quyền Vùng Lãnh thổ Bắc Ô-xtơ-rây-li-a 25/02/2014 Đang hiệu lực 25/02/2014
THỎA THUẬN KHÁC
80 UBND thành phố Hồ Chí Minh Tỉnh thành   Thỏa thuận khung về Hợp tác Kinh tế giữa UBND TPHCM, nước CHXHCN Việt Nam và Cục Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp vùng Kansai, Nhật Bản Nhật Bản 2/6/2014 Đang hiệu lực 2/6/2014
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 30-11-2018