Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Australia tài trợ hơn 2 tỷ đồng dự án nâng cao nhận thức về quyền của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ở Việt Nam

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức về quyền lợi người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới của Việt Nam, trong tháng 3/2012, Chính phủ Australia sẽ tài trợ hơn 2 tỷ đồng (99.600 AUD) cho dự án trên.

Dự án này sẽ được thực hiện với đối tác là Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường (iSEE) thông qua việc giáo dục cộng đồng nhằm giảm phân biệt đối xử với các nhóm đối tượng là người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ở Việt Nam.

Đại sứ Allaster Cox cho biết, dự án này sẽ trực tiếp tác động tới khoảng 20.000 sinh viên và cộng đồng, 200 người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, 500 người là bố mẹ và bạn của nhóm đối tượng trên, 75 công chức nhà nước và cán bộ ở Hà Nội và TP.HCM.
 
Bằng các hoạt động nghệ thuật như kịch đương đại và triển lãm của dự án sẽ nâng cao nhận thức về quyền của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới. Các khóa tập huấn cho viên chức nhà nước cũng sẽ được tổ chức để họ hiểu những vấn đề phức tạp mà nhóm đối tượng này phải gánh chịu nhằm mục đích giảm phân biệt đối xử.
 
Bên cạnh đó sẽ hỗ trợ về tư vấn pháp luật cho những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới đang là nạn nhân của phân biệt đối xử.
 
(HV, Sở Ngoại vụ TPHCM)

Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 14-01-2013