Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Thông báo của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh về lịch tiếp công dân


Theo Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp công dân tại số 6 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp công dân định kỳ vào ngày 5 hàng tháng tại trụ sở Sở. Nếu ngày tiếp công dân định kỳ của Giám đốc trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Nếu Giám đốc đi vắng thì lịch tiếp công dân của Giám đốc sẽ thay đổi và được thông báo đến công dân./.

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 31-12-2019
 

Số lượt truy cập.