Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Nghị định số 26/2022/NĐ-CP về Lãnh sự danh dự nước ngoài tại việt Nam


        Ngày 14/4/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2022/NĐ-CP về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/6/2022.

        Như vậy, kể từ ngày 01/6/2022, các quy định liên quan đến thủ tục chấp thuận Lãnh sự danh dự (LSDD) và quy chế hoạt động của LSDD sẽ được thực hiện theo Nghị định số 26/2022/NĐ-CP, thay thế cho quy định tại Quyết định số 139/2000/QĐ-TTg ngày 14/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

        Văn bản Nghị định được đăng tải trên cổng thông tin của Chính phủ (vanban.chinhphu.vn).
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 30-05-2022
 

Số lượt truy cập.