Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Thông báo về lịch tiếp công dân


Theo Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp công dân định kỳ vào ngày 5 hàng tháng, tại số 6 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Nếu ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì Giám đốc sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.

Nếu Giám đốc đi công tác thì lịch tiếp sẽ thay đổi và được thông báo đến công dân./.

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 31-12-2019
 

Số lượt truy cập.