Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Tiểu sử Tổng Thư ký OECD Donald J. Johnston


Tong TK OECD

Ông Donald J. Johnston (quốc tịch Canada) đảm nhận vị trí Tổng Thư ký OECD từ ngày 1-6-1996. Ông Johnston tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Luật trường Đại học McGill năm 1958, sau đó giảng môn Luật Ngân sách tại trường Đại học McGill. Ông đã viết rất nhiều bài nghiên cứu về thuế, luật và hành chính công và là tác giả của một số cuốn sách nổi tiếng về chính trị.

Trong 10 năm từ 1978 - 1988, ông là thành viên Quốc hội Canada  và đã làm việc trong nội các ở nhiều vị trí quan trọng: Chủ tịch Ủy ban Ngân khố (quản lý các dịch vụ công của Liên bang và Ngân sách Quốc gia), sau đó là Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Kinh tế và Vùng, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp và Chưởng Lý của Canada. Sau khi Chính phủ của Đảng Tự do thất bại và trở thành Đảng đối lập trong Quốc hội năm 1984, ông Johnston phụ trách về tài chính và sau đó là đối ngoại trong Đảng đối lập.

Năm 1988, ông Johnston trở thành nhà tư vấn pháp luật cho Công ty Luật nổi tiếng của Canada Heenan Blaikie mà ông là một thành viên sáng lập từ năm 1972. 

Năm 1990 và sau đó là 1992, ông Johnston được bầu làm Chủ tịch Đảng Tự do của Canada và đã giúp Đảng Tự do trở lại nắm Chính phủ vào năm 1993.

Ông Johnston có vợ và 04 con gái.

(Nguồn: Trang web của OECD www.oecd.org/secretarygeneral/)

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 07-02-2006