Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Cuba


Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960), quan hệ Việt Nam - Cuba liên tục được duy trì và phát triển. Hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao. Lãnh đạo Việt Nam và Cuba có sự nhất trí cao về tăng cường hơn nữa các mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác anh em, nâng cao hiệu quả của mối quan hệ này, phù hợp với thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước. Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt NamCuba là mối quan hệ đặc biệt, có bề dày lịch sử và truyền thống tốt đẹp.

Các điều ước kinh tế - thương mại đã ký:

  • Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Cuba về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác (1996).
  • Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Cuba (1995).
  • Hiệp định về hợp tác du lịch giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Cuba (1999).
  • Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Cuba (1999).
  • Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế thu nhập giữa CHXHCN Việt Nam và CH Cuba  (2002).

Hợp tác kinh tế:

Trao đổi kinh tế - thương mại giữa hai nước trong thời gian qua ngày càng gia tăng: kim ngạch hai chiều năm 2001 đạt 45,6 triệu USD, năm 2002 đạt 48 triệu USD, năm 2003 đạt gần 90 triệu USD, 2004 đạt 119 triệu USD, 2005 đạt 247 triệu USD, 2006 đạt khoảng 300 triệu USD. Việt Nam xuất sang Cuba chủ yếu là gạo, than đá, thiết bị điện tử và điện gia dụng (máy tính, quạt điện, bóng đèn tiết kiệm điện năng...) và nhập từ Cuba chủ yếu là dược phẩm, nguyên liệu sản xuất trong ngành dược trị giá khoảng trên 1 triệu USD/năm.

Hợp tác khoa học kỹ thuật:

Hai bên duy trì và tăng cường trao đổi các đoàn chuyên gia học tập kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, xây dựng, y tế, nuôi trồng thủy sản, y dược. Hiện nay, Cuba đang giúp Việt Nam xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học.

Hợp tác văn hóa, giáo dục:

Cuba giúp Việt Nam đào tạo 1.500 cán bộ trình độ đại học và trên đại học trong nhiều ngành nghề khác nhau. Phía Việt Nam cũng giúp Cuba đào tạo một số sinh viên học tiếng Việt. Từ năm 2007, phía Việt Nam sẽ dành cho Cuba 10 suất học bổng mỗi năm về tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và một số chuyên ngành khác.

(H.V., Sở Ngoại vụ TPHCM, ngày 12-6-2007)

Nguồn: http://www.mofa.gov.vn

http://www.vneconomy.vn

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 12-06-2007