Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác phòng chống tham nhũng

Vào ngày 3-2-2010, tại thủ đô Hà Nội, ông Vũ Tiến Chiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống, tham nhũng Việt Nam và ông Jae Oh Lee, Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc (ACRC) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tham nhũng.

Văn bản này nhằm tạo cơ sở pháp lý ban đầu cho các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tạo điều kiện cho hai nước thực hiện tốt những nghĩa vụ quốc tế của mình được quy định trong Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng, góp phần tích cực củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc.


Các nội dung hợp tác hai bên trong phòng, chống tham nhũng được xây dựng thông qua các hoạt động trao đổi thông tin, tài liệu, sách báo chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng; tổ chức và tham dự các hội nghị chuyên đề, diễn đàn, hội thảo về phòng, chống tham nhũng tại mỗi nước; tiếp cận và trao đổi việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

 

(H.V., Sở Ngoại vụ TPHCM)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 05-02-2010