Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Việt Nam-Hàn Quốc ký kết hợp tác về quản lý biển và hải đảo

Ngày 3-11-2010, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Viện Biển Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ về trao đổi thông tin, tri thức, kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn chính sách góp phần vào sự phát triển bền vững của vùng biển khu vực.

Theo biên bản này, hai bên đã chính thức thiết lập cơ sở cho một mối quan hệ hợp tác lâu dài vì lợi ích của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Viện Biển Hàn Quốc.

Với kinh nghiệm và hiểu biết của mình, Viện Biển Hàn Quốc sẽ giúp được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong quá trình tư vấn hoạch định chính sách, pháp luật về quản lý biển và hải đảo, đồng thời hỗ trợ đào tạo cán bộ.

(H.V., Sở Ngoại vụ TPHCM)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 05-11-2010