Công cụ làm việc cá nhân
...

    Tìm kiếm

    


Hội thảo "Cải cách chính quyền địa phương, chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức

"Cải cách chính quyền địa phương, chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức" là nội dung chính cuộc Hội thảo khoa học do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Văn phòng Viện KAS tại Hà Nội tổ chức, chính thức khai mạc ngày 7/7/2011 tại thành phố Đà Nẵng.

Mục đích của hội thảo nhằm tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình cải cách chính quyền địa phương ở Việt Nam và Đức; nhu cầu nghiên cứu và các bài học kinh nghiệm nhằm thúc đẩy cải cách chính quyền địa phương trong giai đoạn mới ở Việt Nam hiện nay.

Hội thảo đã được nghe các nhà khoa học, các nhà quản lý Việt Nam và Đức báo cáo kinh nghiệm cải cách chính quyền địa phương tại Đức; tổng quan thực tiễn cải cách chính quyền địa phương ở Việt Nam trong những năm đổi mới - xu hướng và những vấn đề đặt ra trong cải cách chính quyền địa phương...

(HV, Sở Ngoại vụ TPHCM)
Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 03-10-2011