Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Các địa phương kết nghĩa với TPHCM


CÁC ĐỊA PHƯƠNG NƯỚC NGOÀI ĐÃ THIẾT LẬP
QUAN HỆ HỮU NGHỊ HỢP TÁC VỚI TPHCM

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự thời gian ký Thỏa thuận Quan hệ Hợp tác Hữu nghị với TPHCM

Thành phố Thượng Hải (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa): Thỏa thuận Quan hệ Hợp tác Hữu nghị ký ngày 14-05-1994

Thành phố Manila (Cộng hòa Philippines): Thỏa thuận Hợp tác Hữu nghị ký ngày 27-06-1994

Thành phố San Francisco (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ): Thỏa thuận Quan hệ Hữu nghị ký ngày 10-04-1995

Thành phố Osaka (Nhật Bản): Thỏa thuận Hợp tác Phát triển Công nghiệp, Thương mại và Đầu tư ký ngày 13-06-1995

Thành phố Busan (Hàn Quốc): Thỏa thuận Quan hệ Hợp tác Hữu nghị ký ngày 3-11-1995

Thành phố Quảng Châu (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa): Thỏa thuận Hợp tác Hữu nghị ký ngày 11-04-1996

Thành phố Lyon (Cộng hòa Pháp): Thỏa thuận Quan hệ Hợp tác Hữu nghị ký ngày 17-01-1997

Vùng Rhône-Alpes (Cộng hòa Pháp): Bản Ghi nhớ Hợp tác ký ngày 03-03-1998 và Thỏa thuận Hợp tác ký ngày 08-11-2001

Kinh đô Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia):

  • Ghi nhớ Hợp tác Kinh tế - Văn hóa ký ngày 10-01-1999
  • Thoả thuận Hợp tác Hữu nghị giữa Kinh đô Phnômpênh và TPHCM ký vào tháng 6-2002

Thành phố Thẩm Dương (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa): Thỏa thuận Quan hệ Hợp tác Hữu nghị ký ngày 21-04-1999

Tỉnh Sverdlovsk (Liên bang Nga): Bản Ghi nhớ Quan hệ Hợp tác ký ngày 05-09-2000

Tỉnh Champasak (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào): Thỏa thuận Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác ký ngày 28-08-2001

Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào): Thỏa thuận Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác ký ngày 01-09-2001

Thủ đô Matxcơva (Liên bang Nga): Thỏa thuận Thiết lập Quan hệ Đối tác ký ngày 31-10-2003

Thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga): Thỏa thuận Hợp tác ký ngày 09-12-2005

Thành phố Toronto (Canada): Thỏa thuận Hợp tác Hữu nghị ký ngày 13-02-2006

Thành phố Geneva (Liên bang Thụy Sĩ): Thỏa thuận Hợp tác ký ngày 13-04-2007

Thành phố Yokohama (Nhật Bản): Biên bản ghi nhớ hợp tác ký ngày 23-07-2007

Tỉnh Hyogo (Nhật Bản): Thỏa thuận Hợp tác ký ngày 27-10-2007

Tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc): Biên bản ghi nhớ hợp tác ký ngày 10-9-2008

Thành phố Minsk (Cộng hòa Belarus): Thỏa thuận Hợp tác ký ngày 04-11-2008

Thành phố Vladivostock (Liên bang Nga): Biên bản ghi nhớ hợp tác ký ngày 21-05-2009

Thành phố Barcelona (Vương quốc Tây Ban Nha): Thỏa thuận về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác ký ngày 29-5-2009

Thành phố Seville (Vương quốc Tây Ban Nha): Thỏa thuận về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác ký ngày 29-5-2009

Thành phố Johannesburg (Cộng hòa Nam Phi): Bản Ghi nhớ về hợp tác ký ngày 10-11-2009

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 08-10-2010