Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Sở ngoại vụ TPHCM ký Bản ghi nhớ với Hiệp hội Doanh nghiệp Tphcm

Ngày 4/8/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi lễ ký kết có sự chứng kiến của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành Thành phố và các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM.