Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Họp mặt cán bộ hưu trí xuân Quý Mão 2023


THƯ MỜI HỌP MẶT

BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ
Ban Thống nhất Trung ương, Ban CP72, Bộ Ngoại giao,
Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh

Kính mời các Anh, Chị trước đây đã từng công tác tại các cơ quan nêu trên, hiện đang nghỉ hưu tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đến dự buổi họp mặt truyền thống lần thứ 33 và đón mừng Xuân Quý Mão vào lúc 09 giờ sáng thứ năm, ngày 12 tháng 01 năm 2023 (tức ngày 21 tháng Chạp âm lịch) tại Sở Ngoại vụ TPHCM, số 6 Alexandre de Rhodes, Quận I, TP.Hồ Chí Minh.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 05-01-2023
 

Số lượt truy cập.