Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Tiểu sử Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc lần thứ 10


dcgiakhanhlam

 

Ông Giả Khánh Lâm, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc là người dân tộc Hán, sinh tháng 3/1940, quê Hà Bắc. Tháng 12/1959 gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 10/1962 tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế chế tạo máy khoa Điện lực, Học viện Khoa học Công nghiệp Hà Bắc, là cử nhân, công trình sư cao cấp.

 

  • Năm 1962 – 1969: Kỹ thuật viên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Tổng Cục Dây chuyền Thiết bị Bộ Cơ khí.

 

  • Năm 1969 -1971: Công tác tại Trường Cán bộ “Ngũ Thất” ở Phụng Tân, Giang Tây.

 

  • Năm 1971 – 1973: Kỹ thuật viên Phòng Nghiên cứu Chính sách Văn phòng Bộ Cơ khí.

 

  • Năm 1973 – 1978: Phụ trách Cục Quản lý Sản phẩm Bộ Cơ khí.

 

  • Năm 1978 – 1983: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Thiết bị Cơ khí Trung Quốc.

 

  • Năm 1983 – 1985: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí nặng Thái Nguyên, Sơn Tây.

 

  • Năm 1985 – 1986: Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến.

 

  • Năm 1986 – 1988: Phó Bí thư kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phúc Kiến.

 

  • Năm 1988 – 1990: Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Đảng Tỉnh ủy Phúc Kiến.

 

  • Năm 1990 – 1991: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Tỉnh trưởng.

 

  • Năm 1991 – 1993: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến.

 

  • Năm 1993 – 1994: Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến.

 

  • Năm 1994 – 1996: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Phúc Kiến.

 

  • Năm 1996 – 1997: Phó Bí thư Thành ủy, Phó Thị trưởng, Quyền Thị trưởng, Thị trưởng thành phố Bắc Kinh.

 

  • Năm 1998 – 1999: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Bắc Kinh.

 

  • Năm 1999 – 2002: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh.

 

  • Tháng 11/2002: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

  • Tháng 3/2003: Được bầu làm Chủ tịch Chính hiệp Nhân dân Trung Quốc lần thứ 10.

 

(Nguồn: Phòng Chính trị Kinh tế đối ngoại, Sở Ngoại vụ TPHCM ngày 20-3-2006)


Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 26-03-2006