Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


63 cán bộ ngoại giao được phong hàm Đại sứ Việt Nam

Ngày 22/8, lễ trao Quyết định phong hàm Đại sứ cho 63 cán bộ ngoại giao đã được tổ chức tại Phủ Chủ tịch, nhân dịp kỷ niệm 66 năm thành lập ngành ngoại giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định phong hàm Đại sứ cho 63 vị được phong hàm trong dịp này.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các vị được phong hàm Đại sứ, nêu rõ việc phong hàm Đại sứ lần này thể hiện sự đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của các vị cho công tác đối ngoại nói riêng và sự nghiệp phát triển đất nước nói chung.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay khi đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng, tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đặt ra những thời cơ và thách thức đối với ngành ngoại giao, các vị Đại sứ - những người đi tiên phong “đầu sóng, ngọn gió” trên mặt trận đối ngoại - cần nỗ lực triển khai thành công đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XI.

Đồng thời, các đại sứ sẽ là người thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, góp phần thu hút các nguồn lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

(HV, Sở Ngoại vụ TPHCM)

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 21-12-2011