Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Hơn 12 triệu euro đầu tư cho ngành du lịch Việt Nam

Ngày 29/2, tại Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề thực hiện Luật Du lịch và Phát triển hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) với sự tham gia của lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Trung tâm đào tạo đội ngũ nhân viên phục vụ ngành du lịch... thuộc khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (Dự án ESRT) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ 11 triệu euro, Chính phủ Việt Nam 1,1 triệu euro.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay các cá nhân, tổ chức làm trong lĩnh vực du lịch chưa thực sự nắm rõ Luật Du lịch, cũng như các tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch. Do đó, cần phải bổ sung, hoàn thiện Luật Du lịch sao cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và tương lai để thúc đẩy hoạt động du lịch Việt Nam phát triển, nhất là từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Muốn vậy, cần hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến các lĩnh vực du lịch bền vững, có trách nhiệm; đề xuất những cơ sở pháp lý về bảo vệ quyền lợi của khách du lịch; cung cấp, phổ biến những tiêu chuẩn, kỹ năng mới, nhằm đẩy mạnh việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch trong các cơ sở đào tạo, cũng như hướng đến các đối tượng khó khăn ở miền núi và các vùng chưa được tiếp cận hệ thống tiêu chuẩn nghề trong những năm qua.

(HV, Sở Ngoại vụ TPHCM)

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 08-11-2012