Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Thủ tướng ban hành Nghị định chứng nhận lãnh sự

Ngày 5/12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự.

Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự; nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự.

Nội dung chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hoá lãnh sự chỉ là chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu, không bao hàm chứng nhận về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2012.

(HV, Sở Ngoại vụ TPHCM)

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 11-08-2012