Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Khai mạc hội nghị công tác Đảng ngoài nước 2011

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngoài nước tổ chức khai mạc hội nghị công tác đảng ngoài nước năm 2011, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đảng và lãnh đạo quần chúng ở ngoài nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết nhấn mạnh, Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy ngoài nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng ở ngoài nước trong việc đổi mới phương thức hoạt động khi mô hình tổ chức thay đổi, chuyển từ Ban Cán sự đảng ngoài nước thành Đảng ủy Ngoài nước, thực hiện có hiệu quả chức năng lãnh đạo quản lý các tổ chức đảng và đảng viên; lãnh đạo cán bộ, đảng viên ở ngoài nước hoàn thành tốt nhiệm vụ với 4 trụ cột. Đó là Ngoại giao chính trị, Ngoại giao kinh tế, Ngoại giao văn hóa và Công tác người Việt Nam ở nước ngoài; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động quần chúng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, hướng về Tổ quốc ngày càng nhiều hơn, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

(HV, Sở Ngoại vụ TPHCM)

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 11-08-2012