Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Chủ tịch nước tiếp đại sứ Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 19/12 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhân dịp về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27.

Tại cuộc gặp, các đại biểu đã báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27. Với chủ đề Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27 đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và đất nước; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu bày tỏ quyết tâm, sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, không ngừng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

(HV, Sở Ngoại vụ TPHCM)

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 11-08-2012