Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Ra mắt Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Brazil

Ngày 4-6, Đại hội thành lập Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Brazil được tổ chức tại Hà Nội đã thông qua Điều lệ Hội, Chương trình hoạt động và bầu Ban chấp hành, trong đó ông Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ được bầu làm Chủ tịch.

Đại hội đã thông qua Chương trình hoạt động gồm sáu điểm, trong đó tập trung vào các hoạt động quảng bá, giới thiệu cho nhân dân hai nước về đất nước, con người, những đặc sắc văn hóa của Việt Nam và Brazil; thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa các doanh nghiệp nhằm mở ra các cơ hội hợp tác giữa hai bên; tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, thể thao…; tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức các ngày lễ lớn của hai bên.

(H.V., Sở Ngoại vụ TPHCM)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 28-06-2010