Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Tiểu sử Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thái Lan Suriya Jungrungreangkit


 

Ông Suriya Jungrungreangkit sinh ngày 10-12-1954 tại Bangkok, Thái Lan, là một chính trị gia thuộc Đảng Thai Rak Thai (người Thái yêu người Thái) và được bổ nhiệm vào vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ngày 2-8-2005.

Học vấn:

 • Năm 1978: Tốt nghiệp cử nhân Trưng Đại học Khoa học California (chuyên ngành Kỹ sư Chế tạo) tại Berkeley, Hoa Kỳ
 • Năm 1995: Nhận Chứng chỉ Trường Đại học Quốc phòng Thái Lan

Quá trình công tác:

 • 1986 - 1998: Giám đốc Điều hành Công ty Công nghiệp chỗ ngồi tự động cao cấp
 • 1987 - 1998: Chủ tịch Công ty TNHH Thiết bị Điện tử cao cấp
 • 1990 - 1998: Chủ tịch Công ty Vật liệu Mới cao cấp
 • 1991 - 1998: Giám đốc Công ty Pinehurst Golf & Country Club
 • 1997 - 1998: Giám đốc Cơ quan Xăng dầu của Thái Lan, Giám đốc Công ty Phát thanh Hàng không Thái Lan
 • Ngày 3-10-2002: Được bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
 • Ngày 11-3-2005: Được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
 • Ngày 2-8-2005: Được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Các chức vụ đã từng đảm nhiệm:

 • Thứ trưởng Bộ Công nghiệp
 • Cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội
 • Cố vấn cho Bộ trưởng Phụ trách Văn phòng Thủ tướng
 • Cố vấn cho Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã
 • Cố vấn cho Thứ trưởng Bộ Thương mại
 • Cố vấn cho Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp

Tôn giáo: Đạo Phật

Gia đình: Có vợ là bà Surisa Jungrungreangkit

Nguồn: http://www.thaigov.go.th/en/content/minister/Suriya-EN.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Suriya_Jungrungreangkit

http://www.cabinet.thaigov.go.th/image/suriya_j.jpg

(Thu Trinh, Phòng Chính trị Kinh tế Đối ngoại ngày 3-8-2006)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 08-08-2006