Cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM Hợp tác quốc tế của TP.HCM
 Thứ hai, ngày 20-09-2021 Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh - Số điện thoại đường dây nóng của Bộ phận Hợp pháp hóa – Chứng nhận lãnh sự: (84-8) 38298589
Công cụ làm việc cá nhân

Việt Nam dự Hội nghị Hội đồng điều phối chương trình con người và sinh quyển lần thứ 33 tại Ni-giê-ri-a

(MOFA) - Trong thời gian từ ngày 13-17/9/2021, Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thường niên Hội đồng điều phối chương trình con người và sinh quyển của UNESCO lần thứ 33 (ICC/MAB) diễn ra tại Abuja, Ni-giê-ri-a theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu bao gồm 34 thành viên của ICC/MAB và các đại biểu thuộc các quốc gia thành viên của UNESCO và các Khu dự trữ sinh quyển thế giới (DTSQTG).

Nội dung chính của Hội nghị tập trung bàn về một số nội dung: i) Đánh giá các hoạt động của MAB kể từ cuộc họp ICC/MAB lần thứ 32 tổ chức tại Paris, Pháp; ii) Chia sẻ các bài học kinh nghiệm và phát triển mạng lưới các khu DTSQTG, các bài học về hợp tác công tư; iii) Thảo luận và cập nhật chiến lược và kế hoạch hành động Lima về các Khu DTSQTG giai đoạn 2016-2025 và việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDG) đến năm 2030 trong các lĩnh vực của MAB. Các nước sẽ báo cáo ngắn gọn các hoạt động của các thành viên thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động Lima từ cuộc họp ICC/MAB 32 năm 2020, đánh giá công tác quản lý và phát triển các khu DTSQ; iv) Thuyết trình của mạng lưới các chuyên gia môi trường quốc tế của UNESCO “Mạng lưới của UNESCO cho Trái đất”; và v) Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Chương trình con người và sinh quyển – một trong những chương trình hợp tác lâu đời nhất của UNESCO.

Đây là kỳ họp quan trọng và là kỳ họp cuối cùng để Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực của MAB/ICC quốc tế nhiệm kỳ 2017-2021./.

    Tìm kiếm

    


 

Số lượt truy cập.