Cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM Hợp tác quốc tế của TP.HCM
 Thứ bẩy, ngày 16-10-2021 Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh - Số điện thoại đường dây nóng của Bộ phận Hợp pháp hóa – Chứng nhận lãnh sự: (84-8) 38298589
Công cụ làm việc cá nhân

Điện mừng Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn Giáo nước Cộng hòa Argentina

(MOFA) - Nhân dịp ông Santiago Andrés Cafiero (San-ti-a-go An-đơ-rết Ca-fi-ê-rô) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn Giáo nước Cộng hòa Argentina, ngày 22/9/2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chúc mừng./.

    Tìm kiếm

    


 

Số lượt truy cập.