Cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM Hợp tác quốc tế của TP.HCM
 Thứ sáu, ngày 20-05-2022 Chào mừng bạn đến với trang thông tin của Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh - Số điện thoại đường dây nóng của Bộ phận Hợp pháp hóa – Chứng nhận lãnh sự: (84-8) 38298589
Công cụ làm việc cá nhân

Điện mừng Tổng thống Hung-ga-ri

(MOFA) - Nhân dịp Bà Novák Katalin (Nô-vác Co-to-lin) nhậm chức Tổng thống Hung-ga-ri, ngày 10/05/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng./.

 

    Tìm kiếm

    


 

Số lượt truy cập.