Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Ngày làm việc thứ tư Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT VIỆC BẦU CỬ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA X


Trong ngày làm việc thứ tư, (21-4), dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Đại hội X của Đảng nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào Quy chế bầu cử, về một số vấn đề liên quan đến việc bầu Ủy viên Trung ương dự khuyết; nghe phương án nhân sự trình Đại hội X của Đảng và trả lời một số câu hỏi của đại biểu.

Trình bày Báo cáo về một số vấn đề trong Điều lệ Đảng bổ sung, sửa đổi liên quan đến bầu cử BCH TƯ khóa X, đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức TƯ cho biết, từ Đại hội VII đến nay, không quy định bầu ủy viên dự khuyết ở tất cả các cấp.

Xuất phát từ yêu cầu đào tạo cán bộ trẻ, BCHTƯ khóa IX đề nghị bầu ủy viên TƯ dự khuyết ở cấp TƯ, không yêu cầu bầu từ cấp tỉnh trở xuống. BCH khóa IX đã đồng ý với phương án này.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có tờ trình tiếp thu và giải trình các ý kiến đại biểu tham gia vào Dự thảo Quy chế bầu cử BCH TƯ Đảng khóa X. Về việc Đại hội bầu Tổng Bí thư, đồng chí Phan Diễn giải thích: Đây là vấn đề lớn và hệ trọng cần được nghiên cứu kỹ, nếu các cơ quan lãnh đạo và các chức danh lãnh đạo của BCH TƯ đều do Đại hội bầu thì trách nhiệm quyền hạn và mối quan hệ của các cơ quan và chức danh trên sẽ thay đổi.

Hiện nay chúng ta chưa nghiên cứu đầy đủ vấn đề này, vì vậy Đoàn Chủ tịch đề nghị cho giữ như dự thảo. Đoàn Chủ tịch đề nghị tiếp thu ý kiến và sửa câu “lấy ý kiến đại biểu Đại hội giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư bằng phiếu kín tại hội trường, chọn trong số các Ủy viên TƯ chính thức vừa trúng cử làm cơ sở để BCH TƯ khóa X bầu Tổng Bí thư”.

Giải đáp một số thắc mắc của các đại biểu, đồng chí Trần Đình Hoan cho biết, vẫn giữ quy định việc nộp hồ sơ sau 15 ngày đối với đề cử người không phải là đại biểu để giữ đúng nguyên tắc như trước đây. Khi đề cử một ai vào BCHTƯ khóa X thì phải được người đó đồng ý để bảo đảm đúng nguyên tắc, hơn nữa “nếu như trúng cử mà người đó không thiết tha với công việc mới thì không thể được”. - đồng chí Trần Đức Lương giải thích thêm.

Còn việc đề cử đại biểu chính thức, theo quy định là mỗi đại biểu đã có quyền xin rút nếu thấy khả năng của mình không đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng chí Trần Đình Hoan lý giải: Việc để riêng 2 danh sách bầu cử Ủy viên TƯ chính thức và UVTƯ dự khuyết là do mục đích bầu UVTƯ dự khuyết có khác trước.

Những đồng chí trong danh sách bầu UVTƯ dự khuyết là những đồng chí còn trẻ, có triển vọng, dưới 45 tuổi là bí thư ở quận, huyện, trường học, tổng công ty (tuổi tối đa không quá 50) nhằm mục đích đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện, phục vụ cho công tác nhân sự trong các ĐH Đảng sắp tới… Những đồng chí UVTƯ dự khuyết sau này sẽ được TƯ bố trí thay thế những đồng chí UVTƯ chính thức khi thấy cần thiết và đủ điều kiện - đó là điểm mới của ĐH này. Những đồng chí không trúng ủy viên chính thức thì không đưa vào danh sách ủy viên dự khuyết.

Cuối buổi sáng hôm qua, Đại hội X của Đảng thông qua toàn văn Quy chế bầu cử và biểu quyết tán thành số lượng UVBCHTƯ khóa X gồm 185 đồng chí, trong đó có 160 UVTƯ chính thức và 25 đồng chí UVTƯ dự khuyết. Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận tại Đoàn.

                                                                 (Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng ngày 22-4-2006)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 24-04-2006