Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Ngày làm việc thứ 6 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X: THÔNG QUA DANH SÁCH 207 ĐẠI BIỂU ĐỂ BẦU ỦY VIÊN CHÍNH THỨC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X


Sáng qua, 23-4, trong ngày làm việc thứ 6 của ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X, các đại biểu đã làm việc tại Hội trường để thảo luận thông qua danh sách và biểu quyết danh sách nhân sự chính thức bầu vào BCHTƯ khóa X (gồm cả đại biểu được BCHTƯ khóa IX giới thiệu và đại biểu được các đoàn đề cử, ứng cử).

Theo ông Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban TT-VH TƯ, Giám đốc Trung tâm báo chí ĐH Đảng X, 1.176 đại biểu dự ĐH đã thông qua danh sách 207 đại biểu để bầu Ủy viên chính thức BCHTƯ Đảng khóa X và 46 người để bầu Ủy viên dự khuyết. Hai đảng viên tự ứng cử gồm giáo sư Nguyễn Xuân Hãn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình đều lọt vào danh sách này. Trong số 207 đại biểu vào danh sách bầu Ủy viên chính thức BCHTƯ khóa X, đoàn TPHCM có 5 đại biểu. Trong 46 đại biểu vào danh sách bầu Ủy viên dự khuyết BCHTƯ khóa X, đoàn TPHCM có 2 đại biểu.

Theo ông Quát, danh sách này gồm cả số đại biểu do BCHTƯ khóa IX giới thiệu và ĐH đề cử, hoặc đại biểu ứng cử. Trong số 207 đại biểu được đưa vào danh sách bầu Ủy viên chính thức BCH TƯ Đảng khóa X, số đại biểu do BCHTƯ khóa IX giới thiệu là 174 người, ĐH giới thiệu 33 người. Danh sách ủy viên dự khuyết là 46 người, không có ứng cử, chỉ có đề cử (30 người do BCHTƯ khóa IX giới thiệu, 16 người do ĐH đề cử).

Sáng qua, các đại biểu cũng đã bầu ra Ban kiểm phiếu gồm 39 người do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu làm Trưởng ban. Tất cả những người trong Ban kiểm phiếu đều không có trong danh sách đề, ứng cử. Phó ban Kiểm phiếu là ông Tạ Xuân Đại, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thư ký là ông Nguyễn Công Soái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; ngoài ra có 36 ủy viên khác của Ban kiểm phiếu.

Đầu giờ chiều qua, các đại biểu làm việc tại đoàn. Các đại biểu đã được nhận một tài liệu về những trường hợp được đề cử, ứng cử vào BCHTƯ khóa X, kèm theo tài liệu trích ngang (gồm lý lịch, phẩm chất đạo đức và năng lực) để thuận lợi cho đại biểu tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Các đại biểu viết vào phiếu bầu cho ai chính thức, ai dự khuyết. Vào lúc 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Ban Kiểm phiếu đã họp để lên kế hoạch làm việc. Sau đó, vào lúc 16 giờ 30 phút, các đại biểu mang phiếu từ đoàn tới Hội trường Ba Đình để bỏ vào thùng phiếu.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP từ màn hình lớn ở Trung tâm báo chí ĐH X, trước thời điểm 16 giờ 30 phút, tất cả các đại biểu đã cầm trên tay sẵn sàng 2 lá phiếu (một để bầu ủy viên chính thức, một để bầu ủy viên dự khuyết). Đúng 16 giờ 30 phút, thay mặt Ban Kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu Nguyễn Văn Yểu hứa trước ĐH sẽ làm việc trách nhiệm, bảo đảm kiểm phiếu khách quan, chính xác. Ngay sau đó, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu BCHTƯ Đảng khóa X dưới sự hướng dẫn chi tiết của các thành viên Ban kiểm phiếu. Hòm phiếu được khóa niêm phong, làm bằng kính trong suốt để các đại biểu dễ dàng quan sát. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế TƯ, thông báo: Theo đề nghị của các đoàn, Đoàn Chủ tịch ĐH đã đồng ý để các đại biểu giữ lại phiếu bầu nháp làm kỷ niệm.

Đêm hôm qua, 23-4, toàn bộ Ban kiểm phiếu đã làm việc gần như suốt đêm để sáng nay, 24-4, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả bầu cử BCHTƯ khóa X trước ĐH. Sáng nay 24-4, trên cơ sở danh sách những người được vào BCHTƯ Đảng khóa X, toàn thể 1.176 đại biểu sẽ cùng ghi phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Tổng Bí thư. Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp sự giới thiệu chức danh Tổng Bí thư của Đại hội để báo cáo tại Hội nghị lần thứ nhất BCHTƯ Đảng khóa X, họp vào chiều nay, 24-4. Trong Hội nghị lần thứ nhất, BCHTƯ khóa X sẽ bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đặc biệt, trên cơ sở danh sách những người trúng vào Bộ Chính trị, BCHTƯ khóa X sẽ nghe kết quả lấy phiếu tín nhiệm chức danh Tổng Bí thư để làm cơ sở lựa chọn, bầu Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng khóa X.

Theo chương trình, tại phiên bế mạc Đại hội vào sáng mai (25-4), BCH TƯ Đảng khóa X, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ chính thức ra mắt trước toàn Đảng, toàn dân.

                                                                    (Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng ngày 24-4-2006)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 24-04-2006