Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Ngày làm việc thứ 7 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X: CÔNG BỐ DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA X

* 160 Ủy viên chính thức, 21 Ủy viên dự khuyết; TPHCM có 4 Ủy viên chính thức và 2 Ủy viên dự khuyết

Sáng qua, 24-4, trong ngày làm việc thứ 7 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các đại biểu làm việc tại tại Hội trường, nghe Đoàn chủ tịch đọc giải trình tiếp thu ý kiến các đại biểu về các văn kiện Đại hội; công bố danh sách BCHTƯ khóa X. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, trình bày giải trình tiếp thu ý kiến của Đoàn chủ tịch về các văn kiện Đại hội X, nêu rõ những kiến nghị sửa chữa gồm 16 vấn đề: Chủ đề ĐH, đấu tranh phòng chống tham nhũng, đảng viên làm kinh tế tư nhân...

 

  • Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: Thành tố đầu tiên!

 

Về những ý kiến đóng góp về chủ đề ĐH, đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu: Chủ đề ĐH xác định nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi thời kỳ nhất định, nên cần phải ngắn gọn, tập trung nêu bật những vấn đề lớn, quan trọng nhất, mang tính định hướng, có tính chỉ đạo trong những năm tới.

Trong chủ đề không thể nói quá nhiều nội dung; vả lại, bổ sung bao nhiêu cũng không đủ, càng làm phân tán chủ đề. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là thành tố đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng hiện nay.

 

Chúng ta phải luôn kiên định sự lãnh đạo của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng giàu trí tuệ, trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng là nâng cao năng lực hoạch định đường lối chính sách, tổ chức chỉ đạo thực hiện…

Sau khi phân tích từng thành tố trong chủ đề ĐH, đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định chủ đề của ĐH lần thứ X của Đảng là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”.

 

  • Chống tham nhũng: BCH TƯ Đảng phải gương mẫu, đi đầu

 

Về những ý kiến phòng chống tham nhũng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đảng nhận thấy tình trạng tham nhũng đang xảy ra với tính chất rất nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, kể cả ở cơ quan bảo vệ pháp luật mà điển hình là vụ PMU18. Vụ án này cho thấy sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên, sự sơ hở, lỏng lẻo về quản lý nhà nước và yếu kém trong thực hiện cơ chế chính sách, nhất là cơ chế kiểm tra, thanh tra, giám sát.

 

“Chúng ta rút ra bài học đau xót về quản lý nhà nước, về xây dựng Đảng, lựa chọn, sử dụng cán bộ, sự tai hại của bệnh quan liêu. Đảng và Nhà nước ta không né tránh, che giấu khuyết điểm, trái lại bày tỏ thái độ kiên quyết và xử lý thích đáng những tổ chức, cá nhân sai phạm, hư hỏng bất kể người đó là ai, trên cương vị nào… Đoàn chủ tịch cũng thống nhất quan điểm BCH TƯ Đảng sẽ phải gương mẫu, đi đầu trong cuộc đấu tranh gian khổ này”-đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

 

  • Đảng viên có thể làm kinh tế tư nhân

 

Khẳng định điều này, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ: đây là vấn đề hệ trọng, liên quan đường lối của Đảng và đã được đặt ra nhiều năm nay. Đảng viên làm giàu cho bản thân và gia đình bằng lao động chính đáng, góp phần làm giàu cho xã hội. Đa số ý kiến đóng góp của các tổ chức, nhân dân thời gian qua tán thành, coi đây là bước tiến quan trọng trong nhận thức sau 20 năm đổi mới.

 

Vì vậy, đảng viên có thể làm kinh tế tư nhân trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, chính sách nhà nước, điều lệ Đảng và theo một số quy định điều kiện chung. Thực tế, đảng viên làm chủ doanh nghiệp còn ít, quy mô nhỏ, phần đông là cán bộ từng làm việc trong các cơ quan doanh nghiệp nhà nước nay nghỉ hưu, nghỉ mất sức hoặc bộ đội xuất ngũ, công an… “Hầu hết họ gương mẫu chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước.

 

Chính vì thế, không nên quá lo lắng đảng viên lợi dụng cương vị chức vụ vun vén cho gia đình, vì theo quy định hiện hành, những đảng viên trong biên chế nhà nước, tại chức tại ngũ không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân”- đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói. Đảng viên làm kinh tế tư nhân còn phải làm theo nghĩa vụ, trách nhiệm của đảng viên, chấp hành điều lệ Đảng. Những quy định cụ thể về đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ do BCHTƯ khóa X ban hành.

 

Về những ý kiến cho rằng nội hàm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa rõ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định: nền kinh tế thị trường tồn tại ở nhiều xã hội khác nhau. Việc xây dựng xã hội XHCN, phát triển kinh tế thị trường là tất yếu nhưng nền kinh tế thị trường ở nước ta khác về bản chất so với những nước khác. Chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là đúng đắn. Nền kinh tế phát triển theo quy luật thị trường đồng thời phải mang tính XHCN, tạo ra chất lượng mới của sự phát triển. Đó là nền kinh tế được xây dựng ở một chế độ xã hội do nhân dân làm chủ, Nhà nước pháp quyền XHCN quản lý dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhằm mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

  • Bầu 160 ủy viên chính thức, 21 ủy viên dự khuyết

 

Cũng trong buổi sáng qua, 24-4, Ban kiểm phiếu bầu BCH TƯ khóa X đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu BCHTƯ khóa X. Theo đó, ĐH đã bầu 160 đồng chí Ủy viên chính thức BCHTƯ khóa X trên tổng số 207 người trong danh sách bầu và 21 Ủy viên dự khuyết trên tổng số 46 người trong danh sách bầu. TPHCM có 4 Ủy viên chính thức là các đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBNDTPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTPHCM và 2 Ủy viên dự khuyết là các đồng chí Phan Thanh Bình, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM; Võ Văn Thưởng, Bí thư quận ủy quận 12 TPHCM (Xem toàn văn danh sách BCH TƯ khóa X).

 

Chiều 24-4, BCHTƯ Đảng khóa X đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ và Tổng Bí thư. Các Ủy viên BCHTƯ dự khuyết không được đề cử, ứng cử và không được biểu quyết.

Hôm nay, 25-4, ĐH sẽ họp phiên bế mạc. ĐH sẽ nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện ĐH; công bố danh sách trúng BCH TƯ khóa X; nghe báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TƯ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ khóa X. Cũng trong buổi sáng hôm nay, BCHTƯ khóa X sẽ ra mắt trước toàn Đảng, toàn dân. ĐH cũng sẽ thông qua toàn văn Điều lệ Đảng CSVN và Nghị quyết của ĐH X Đảng CSVN. Tổng Bí thư BCHTƯ khóa X sẽ đọc diễn văn bế mạc ĐH. Ngay sau khi ĐH kết thúc, đồng chí Tổng Bí thư BCHTƯ khóa X sẽ chủ trì cuộc họp báo với phóng viên báo chí trong và ngoài nước tại Hội trường Ba Đình.

 

NHÓM PV 

(SGGP ngày 25-4-2006)


Tệp đính kèm:

 

Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 25-04-2006