Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khoá X

(ĐCSVN)- Tại phiên bế mạc sáng nay, Đại hội chính thức công bố kết quả bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Tổng bí thư BCH Trung ương Khóa X:  Đồng chí Nông Đức Mạnh

Bộ Chính trị khóa X:

NongDucManh

LeHongAnh

NgTanDung

Đồng chí

Nông Đức Mạnh

Đồng chí

Lê Hồng Anh

Đồng chí

Nguyễn Tấn Dũng

NgMinhTriet

TrgTanSang

NgPhuTrong

Đồng chí

Nguyễn Minh Triết

Đồng chí

Trương Tấn Sang

Đồng chí

Nguyễn Phú Trọng

PhGiaKhiem

Phùng Quang Thanh

TrgVinhTrong

Đồng chí

Phạm Gia Khiêm

Đồng chí

Phùng Quang Thanh

Đồng chí

Trương Vĩnh Trọng

LeThanhHai

NgSinhHung

NgVChi

Đồng chí

Lê Thanh Hải

Đồng chí

Nguyễn Sinh Hùng

Đồng chí

Nguyễn Văn Chi

HoDucViet

PhmQuangNghi

Đồng chí

Hồ Đức Việt

Đồng chí

Phạm Quang Nghị

Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X:

NongDucMinh

TrgTanSang

TrgVinhTrong

Đồng chí

Nông Đức Mạnh

Đồng chí

Trương Tấn Sang

Đồng chí

Trương Vĩnh Trọng

NgVChi

PhmQuangNghi

LVanDung

Đồng chí

Nguyễn Văn Chi

Đồng chí

Phạm Quang Nghị

Đồng chí

Lê Văn Dũng

TongTPhong

ToHuyRua

Đồng chí

Tòng Thị Phóng

Đồng chí

Tô Huy Rứa

Ủy Ban Kiểm tra Trung ương

1- Đ/c Nguyễn Văn Chi : Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

2- Đ/c Nguyễn Thị Doan

3- Đ/c Trần Văn Truyền

4- Đ/c Phạm Thị Hải Chuyền

5- Đ/c Trần Hoà

6- Đ/c Phạm Chí Hoà

7- Đ/c Phạm Thị Hoè

8- Đ/c Lê Hồng Liên

9- Đ/c Lê Văn Giảng

10- Đ/c Nguyễn Văn Đảm

11- Đ/c Sa Như Hoà

12- Đ/c Nguyễn Minh Quang

13- Đ/c Bùi Văn Thể

14- Đ/c Tô Quang Thu

 

Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Sinh ngày 11-9-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày.

Tóm tắt quá trình công tác:

- 1958 -1961: Học viên Trường trung cấp nông lâm Trung ương, Hà Nội.

- 1962 - 1963: Công nhân lâm nghiệp, Kỹ thuật viên điều tra rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Kạn.

- Vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1963.

- 1963-1965: Đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông.

- 1966-1971: Sinh viên Học viện Lâm nghiệp Lê-nin-grát, Liên Xô.

- 1972-1973: Phó Ban Thanh tra, Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái.

- 1973-1974: Giám đốc Lâm trường Phú Lương, Bắc Thái.

- 1974-1976: Học viên Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

- 1976-1980: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Phó Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái kiêm Chủ nhiệm Công ty Xây dựng Lâm nghiệp rồi Trưởng ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái.

- 1980-1983: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái.

- 1984 đến 10-1986: Phó bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái.

- 11-1986 đến 2-1989: Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái.

- 12-1986: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI.

- 3-1989: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 8-1989: Trưởng ban Dân tộc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 11-1989: Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

- 6-1991: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 9-1992: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX.

- 6-1996: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII.

- 9-1997: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X.

- 1-1998: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII.

- 4-2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

(Nguồn: Website Đảng Cộng sản Việt Nam)


Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 25-04-2006