Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Tiểu sử Thủ tướng Cộng hòa Pháp Francois Fillon


Sinh ngày 4-3-1954 tại Thành phố Mans (tỉnh Sarthe);


Chức vụ trong nội các
:
2004 - 2005: Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia, Đào tạo Đại học và Nghiên cứu
2002 - 2004: Bộ trưởng Bộ Các vấn đề xã hội, Việc làm và Đoàn kết
1995 - 1997: Bộ trưởng phụ trách Bưu điện, Truyền thông và Vũ trụ
1995: Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Bưu điện
1993 - 1995: Bộ trưởng Bộ Đào tạo đại học và Nghiên cứu.


Chức vụ chính trị
:
2004 - 2007: Cố vấn chính trị cho Nicolas Sarkozy - Chủ tịch Đảng Liên minh Phong trào Nhân dân (UMP)
2002: Thành viên sáng lập Đảng Liên minh Phong trào (UM)
Từ năm 2002: Chủ tịch Hiệp hội France 9

1999 - 2001: Cố vấn chính trị Đảng Tập hợp vì nền Cộng hòa (RPR)
1998: Phát ngôn viên của Ban điều hành Đảng RPR

1997: Thư ký toàn quốc Đảng RPR

Chức vụ dân cử:
6-2007: Trúng cử Nghị sĩ Tỉnh Sarthe
2004: Trúng cử Nghị s
ĩ Tỉnh Sarthe, tái ứng cử năm 2005
1981: Trúng cử Nghị s
ĩ Tỉnh Sarthe, tái ứng cử năm 1986, 1988, 1993, 1997 và 2002
2004-2007: Ủy viên Hội đồng Vùng
2002-2004: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Vùng Pays de la Loire
1998-2002: Chủ tịch Hội đồng Vùng Pays de la Loire
1983-2001: Thị trưởng Thành phố Sablé
1992-1998: Chủ tịch Hội đồng Thành phố Sarthe
Từ năm 2001: Chủ tịch Hội đồng Thành phố Solesme (Sarthe).

Học vấn:
1977: Thạc sỹ Luật Công (DEA) tại Đại học René Descartes (Paris)
1976: Cử nhân Luật Công, Thạc sỹ Luật Công và chính trị (DEA) tại Đại học Maine (Le Mans)

Tác phẩm:
2000: Nước Pháp có thể chịu đựng sự thật, Nhà xuất bản Albin Michel.

Gia đình:

Thành hôn với Pénélope Clarke (Galloise) vào năm 1980;
Có 5 con: Marie, Charles, Antoine, Edouard, Arnaud.

(H.V., Sở Ngoại vụ TPHCM)


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 23-11-2009