Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Hội nghị Tư lệnh hải quân ASEAN lần 5 tại Hà Nội

Được kỳ vọng sẽ góp phần đưa hoạt động hợp tác quốc phòng-quân sự ASEAN đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, ngày 27/7, tại Hà Nội, Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 5 (ANCM-5) đã khai mạc với sự tham dự của Tư lệnh Hải quân 9 quốc gia thành viên ASEAN và Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam.

Sau lễ khai mạc, các đoàn tham dự Hội nghị đã trao đổi quan điểm về tình hình an ninh khu vực, trong đó có tình hình an ninh biển Đông; có sự đan xen phức tạp giữa các thách thức an ninh phi truyền thống và truyền thống trong môi trường biển khu vực mà một quốc gia đơn lẻ khó có thể tự giải quyết.

Hội nghị kêu gọi các bên liên quan tìm kiếm giải pháp ngoại giao hòa bình, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982, DOC và hướng đến đạt được Bộ quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc (COC), đồng thời hoan nghênh nỗ lực mới đây của hai bên trong việc đạt được Hướng dẫn thực thi DOC.

Hội nghị thống nhất quan điểm về tiềm năng hợp tác lớn giữa hải quân các nước ASEAN. Nhiều ý tưởng và sáng kiến hợp tác đã được nêu ra tại Hội nghị, trong đó có mở rộng hợp tác với các nước ngoài khu vực, phối hợp triển khai chung, tuần tra chung, thành lập cổng chia sẻ thông tin, thiết lập đường dây nóng giữa hải quân các nước ASEAN, hợp tác về tình báo, đào tạo chung, tổ chức hội thảo cấp tham mưu về an ninh hàng hải, thống nhất việc gửi tín hiệu chào nhau giữa hải quân ASEAN.

Trên tinh thần đó, Hội nghị cũng tập trung thảo luận và đi đến thống nhất về các văn kiện bao gồm định hướng Hợp tác Hải quân các nước ASEAN; giao lưu sỹ quan trẻ Hải quân các nước ASEAN và Chương trình hoạt động 2 năm 2011-2013.

(HV, Sở Ngoại vụ TPHCM)


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 20-12-2011