Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Thành lập Ban chỉ đạo về điều phối kết nối ASEAN

Ngày 23/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1461/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo về điều phối kết nối ASEAN của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Trưởng Ban chỉ đạo. Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn có 2 Phó Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Các thành viên khác của Ban chỉ đạo gồm Thứ trưởng các Bộ Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Công an và một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lập kế hoạch, chương trình công tác; tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương thực hiện các chiến lược, kế hoạch hành động, các dự án quốc gia thuộc khuôn khổ "Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN" (viết tắt là MPAC); nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện MPAC.

(HV, Sở Ngoại vụ TPHCM)


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 21-12-2011