Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Quy định mới về đăng ký thường trú cho Việt kiều

Bộ Công an - Bộ Ngoại giao vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn một số quy định mới về thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (gọi tắt là Việt kiều) đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Theo quy định, có 3 đối tượng Việt kiều được đăng ký thường trú tại Việt Nam. Đó là: người mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị; người không có hộ chiếu nước ngoài, nhưng có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp và người có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng.

 

Hồ sơ nộp tại Cơ quan đại diện Việt Nam - nếu nộp ở nước ngoài; ở trong nước nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) hoặc công an tỉnh/thành nơi đề nghị được về thường trú.

 

Việt kiều phải có một trong những giấy tờ chứng minh có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam: Bản sao giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu hoặc bản sao giấy tờ chứng minh có nhà ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân.

 

Nếu Việt kiều xin về thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm giấy tờ chứng minh đủ điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố đó. Trường hợp Việt kiều được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu thì phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ ruột thịt giữa 2 người. Nếu không còn giấy tờ chứng minh, thì người bảo lãnh phải có đơn giải trình và được chính quyền địa phương xác nhận.

 

Đối với Việt kiều đề nghị về đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam và hoạt động tôn giáo, thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ sở tôn giáo đó, kèm theo giấy tờ chứng minh theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về tôn giáo chấp thuận.

 

Theo Website Chính phủ

 


Các tin liên quan:

Cập nhật 25-05-2009