Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Lễ phát động "Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí và sưu tầm tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ ở ngoài nước".

Ngày 16-6-2009, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở ngoài nước đã tổ chức Lễ phát động "Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí và sưu tầm tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ ở ngoài nước".

Nội dung và chủ đề của cuộc vận động là sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sưu tầm các tư liệu, hiện vật liên quan cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ ở ngoài nước và nhân dân các nước đối với Bác.

Ðối tượng tham dự là người Việt Nam (hoặc tổ chức) định cư, sinh sống, làm việc, lao động và học tập ở nước ngoài; là người nước ngoài (hoặc tổ chức) có thiện chí, tình cảm về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

 Thời gian được phát động từ ngày 16-6-2009 và kết thúc vào ngày 19-5-2011. Ban Tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận và thẩm định các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và những tư liệu, hiện vật tiêu biểu để quảng bá và khen thưởng.

 

(H.V., Sở ngoại vụ TPHCM, ngày 19-6-2009)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 19-06-2009