Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Đẩy mạnh công tác tiếng Việt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm vừa cho phép triển khai thí điểm việc đẩy mạnh công tác tiếng Việt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài từ nay dến năm 2020.

Theo đó, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện triển khai thí điểm cùng với việc triển khai Đề án "Hỗ trợ dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài" do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và biên soạn tài liệu. Trong năm 2009 sẽ thực hiện tại các nước Lào, Campuchia, Nga, Czech, Hoa Kỳ, Canada.

 

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả công tác triển khai thí điểm, kết hợp với việc đánh giá kết quả của Đề án "Hỗ trợ dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài", Bộ Ngoại giao tiến hành xây dựng Đề án "Đẩy mạnh công tác tiếng Việt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài", trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

 

(H.V., Sở Ngoại vụ TPHCM, ngày 4-8-2009)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 06-08-2009