Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Thông tấn xã Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ký Thỏa thuận hợp tác

Ngày 25-9-2009, tại Hà Nội, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Trần Mai Hưởng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBVNVNONN), Nguyễn Thanh Sơn đã ký Thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo thỏa thuận hợp tác, UBVNVNONN sẽ chủ động cung cấp thông tin cho TTXVN về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; các hoạt động của Ủy ban về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; các thông tin liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tin, bài, phóng sự liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, UBVNVNONN phối hợp với TTXVN xây dựng, triển khai tổ chức và thực hiện kế hoạch hợp tác hằng năm và đột xuất theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết; liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho việc tác nghiệp của TTXVN, bao gồm cả việc nắm bắt ý kiến đóng góp của độc giả để nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh, phóng sự...


Để tăng cường tuyên truyền về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, TTXVN sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; đưa tin về các hoạt động liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đưa tin về các hoạt động của Ủy ban và lãnh đạo Ủy ban; phản ánh về cuộc sống hoạt động của cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài; biểu dương các điển hình tiên tiến… trên các loại hình thông tin của TTXVN, cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên chuyên trách theo dõi, viết tin, bài tuyên truyền, định hướng thông tin đối ngoại phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

 

(H.V., Sở Ngoại vụ TPHCM, ngày 29-9-2009)

(Ảnh: TTXVN)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 30-09-2009