Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Hoạt động hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và AIMF


Thời điểm TP. Hồ Chí Minh gia nhập, vai trò trong tổ chức và những hoạt động trao đổi

Là một thành viên của AIMF từ năm 1993, thành phố Hồ Chí Minh tham gia tích cực vào các kỳ họp Đại hội đồng thường niên của tổ chức (các năm từ 1995 - 2000 và năm 2004) cũng như một số kỳ hội thảo (tại Phnôm Pênh – Campuchia năm 2003; tại Bruxelles - Bỉ năm 2005; tại Montréal - Canada tháng 4 năm 2006), đã đóng góp ý kiến về các chủ đề thảo luận của các kỳ họp Đại hội đồng và hội thảo.

Từ ngày 24 đến ngày 26-3-2006, ông Jean - Pierre David, cố vấn các vấn đề đô thị của Thư ký Thường trực AIMF đã thăm và làm việc tại TPHCM.


Chương trình/dự án hợp tác và kết quả đạt được

  • Dự án nước sạch tại huyện Thủ Đức (đã hoàn thành).
  • Dự án tài trợ trang thiết bị học tập cho trường Hoa Sen (đã hoàn thành).
  • Dự án trang bị các phòng công nghệ thông tin cho các trường Collette, Nguyễn Du, Marie Curie và Kết Đoàn (đã hoàn thành).
  • Dự án xây dựng trạm bơm nước cho xã Hưng Long - huyện Bình Chánh (đang triển khai)

AIMF

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 04-05-2006