Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh

Bộ Ngoại giao vừa ban hành Thông tư số 03/2009/TT-BNG ngày 9/7/2009 kèm phụ lục hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại.

Theo đó, Quốc hiệu, tên cơ quan và chức danh trong hệ thống hành chính nhà nước cấp trung ương được dịch đầy đủ sang tiếng Anh; tên của các đơn vthuộc cơ quan và UBND các cấp được dịch phần danh tchung.

 

Tên viết tắt theo chữ cái tiếng Anh của các Bộ (ví dụ: Bộ Ngoại giao là MOFA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là MPI), cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được dịch trên cơ sở thực tế các cơ quan đã sử dụng trong các văn bản đối ngoại.

 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương dịch tên đầy đủ của các đơn v, tchức trực thuộc, các chức danh chưa được dịch trong phlc Thông tư này sang tiếng Anh và lập thành văn bản để sdụng đối ngoại.

 

Trong quá trình thực hin, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vliên quan liên hệ với Trung tâm Biên phiên dịch Quốc gia Bộ Ngoại giao để tham khảo vcách dịch cụ thể.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại đây:

 

http://www.mofa.gov.vn/vi/bng_vietnam/nr080212094156/ns090715153613

 

(H.V., Sở Ngoại vụ TPHCM, ngày 8-8-2009)

 


Tệp đính kèm:

 
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 08-08-2009