Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Ban hành quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình dự án ODA

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg, ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.

Quy chế nêu rõ, chuyên gia nước ngoài và thành viên gia đình họ không phân biệt quốc tịch đều được Nhà nước Việt Nam đối xử bình đẳng, bảo hộ tài sản và thu nhập hợp pháp trong thời gian làm việc và lưu trú tại Việt Nam.

Chuyên gia và thành viên gia đình họ được cấp thị thực Việt Nam có giá trị nhập xuất cảnh nhiều lần theo đề nghị của cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA; được mang ngoại tệ vào Việt Nam, được chuyển đổi ra ngoại tệ và mang ra khỏi Việt Nam các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện chương trình, dự án ODA hoặc các khoản thu hợp pháp khác.

Khi được phép lưu trú ở Việt Nam (dưới 183 ngày), chuyên gia được miễn thuế khi nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam một số vật dụng cần thiết phục vụ nhu cầu công tác và sinh hoạt theo danh mục và số lượng quy định.

Trong thời gian công tác tại Việt Nam, chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện chương trình, dự án ODA. Tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của chuyên gia và thành viên gia đình họ tại Việt Nam được miễn trưng thu, trưng dụng, tịch thu.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20-11-2009.

(H.V., Sở Ngoại vụ TPHCM)

 


Tệp đính kèm:

 

Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 02-11-2009