Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Tiểu sử Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Thương mại Đan Mạch Bendt Bendtsen


 

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Thương mại Đan Mạch Bendt Bendtsen sinh ngày 25-3-1954 tại thành phố Odense.

Học vấn:

 • 1971: Tốt nghiệp Phổ thông.
 • 1972: Học trường Nông nghiệp. Có văn bằng về kế toán tài chính và kinh tế.
 • 1975: Học tại Học viện Cảnh sát.

Công việc:

 • 1971 – 1975: Làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • 1980: Cảnh sát ở Odense.
 • 1984: Thanh tra cảnh sát tại Sở Điều tra Hình sự Odense.
 • 1982: Bắt đầu sự nghiệp chính trị và là thành viên Ban Bầu cử của Tổ chức Khu vực bầu cử Đảng Bảo thủ tại địa phương.
 • 1987: Đại hội Đảng Bảo thủ toàn quốc đã thông qua bản dự thảo của ông Bendt Bendtsen về quan điểm chính thức của Đảng Bảo thủ trong các vấn đề luật pháp.
 • 1989: Thành viên Hội đồng Thành phố Odense và sau đó trở thành người phát ngôn chính trị của Hội đồng.
 • 1989 – 1992: Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều tra Hình sự.
 • 1990, 1992, 2001: Ứng cử viên Nghị sĩ của Đảng Bảo thủ.
 • Tháng 4 – 1994: Nghị sĩ dự khuyết.
 • Tháng 9 – 1994: Nghị sĩ Quốc hội.
 • 1999: Trở thành người lãnh đạo Đảng Bảo thủ và phe Bảo thủ trong Quốc hội Đan Mạch.
 • Ngày 27-11-2001 đến ngày 18-6-2002: Bộ trưởng phụ trách Hợp tác Bắc Âu.
 • Ngày 27-11-2001 đến nay: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Thương mại Đan Mạch.

Gia đình:

Có vợ và ba con.

(Nguồn: Phòng Lễ tân, ngày 13-9-2006)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 13-09-2006