Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam

Điểm lại các mốc quan trọng trong tiến trình 11 năm Việt Nam chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

Sơ lược về thủ tục gia nhập WTO:

  • Nộp đơn xin gia nhập
  • Minh bạch hóa chính sách thương mại (nộp Bị vong lục)
  • Trả lời các câu hỏi của Ban Công tác WTO
  • Đàm phán đa phương (về thực hiện các quy định của WTO) và Đàm phán song phương (về mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ)
  • Hoàn chỉnh hồ sơ gia nhập
  • Kết nạp và công bố chính thức

Tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam:

1-1995: Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO. Ban Công tác xem xét việc gia nhập của Việt Nam được thành lập với Chủ tịch là ông Eirik Glenne, Đại sứ Na Uy tại WTO (riêng từ 1998–2004, Chủ tịch là ông Seung Ho, Hàn Quốc)

8-1996: Việt Nam nộp “Bị vong lục về chính sách thương mại”

  • 1996: Bắt đầu đàm phán Hiệp định Thương mại song phương với Hoa kỳ (BTA)

1998 - 2000: Tiến hành 4 phiên họp đa phương với Ban Công tác về Minh bạch hóa các chính sách thương mại vào tháng 7-1998, 12-1998, 7-1999, và 11-2000. Kết thúc 4 phiên họp, Ban công tác của WTO đã công nhận Việt Nam cơ bản kết thúc quá trình minh bạch hóa chính sách và chuyển sang giai đoạn đàm phán mở cửa thị trường.

  • 7-2000: ký kết chính thức BTA với Hoa Kỳ
  • 12-2001: BTA có hiệu lực

4-2002: Tiến hành phiên họp đa phương thứ 5 với Ban Công tác. Việt Nam đưa ra Bản chào đầu tiên về hàng hóa và dịch vụ. Bắt đầu tiến hành đàm phán song phương.

2002 – 2006: Đàm phán song phương với một số thành viên có yêu cầu đàm phán, với 2 mốc quan trọng:

  • 10-2004: Kết thúc đàm phán song phương với EU - đối tác lớn nhất
  • 5-2006: Kết thúc đàm phán song phương với Hoa Kỳ - đối tác cuối cùng trong 28 đối tác có yêu cầu đàm phán song phương.

26-10-2006: Kết thúc phiên đàm phán đa phương cuối cùng, Ban Công tác chính thức thông qua toàn bộ hồ sơ gia nhập WTO của Việt Nam. Tổng cộng đã có 14 phiên họp đa phương từ tháng 7-1998 đến tháng 10-2006.

7-11-2006: WTO triệu tập phiên họp đặc biệt của Đại Hội đồng tại Geneva để chính thức kết nạp Việt Nam vào WTO.

(A.P., Sở Ngoại vụ TPHCM, ngày 7-11-2006)

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 16-11-2006