Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Mozambique


Việt Nam và Mozambique thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 25/6/1975 (đúng ngày Mozambique tuyên bố độc lập). Việt Nam đã có quan hệ chặt chẽ với Đảng FRELIMO nắm quyền hiện nay từ năm 1960.

Quan hệ chính trị:

Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, từng ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế ở mỗi nước. Hai nước đã trao đổi nhiều đoàn Đảng và Chính phủ sang thăm viếng và học tập kinh nghiệm của nhau.

Về phía Việt Nam:

 • Phó Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ (1978).
 • Phó Thủ tướng Võ Nguyên Giáp (1980).
 • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (1995).
 • Thứ trưởng Bộ Thương mại Lê Danh Vĩnh (2002).
 • Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu (tháng 7/2003).
 • Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (tháng 11/ 2003). Hai bên ký Hiệp định thương mại, Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ, Nghị định thư Hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.
 • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng (tháng 12/2006)

Về phía Mozambique:

 • Tổng thống Samora Machel (tháng 6/1984).
 • Tổng bí thư FRELIMO Manuel Tome) (tháng 7/1996).
 • Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Henrique Banze (tháng 4/2004).
 • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vanancio Massinga (tháng 9/2005).
 • Cố vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Fernando Songane (tháng 5/2006).
 • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Alcinda Antonio (tháng 8/2006)
 • Tổng thống Armando Emilio Guebuza (tháng 1/2007). Hai bên ký kết 4 văn kiện hợp tác: Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa hai nước; Hiệp định về hợp tác phát triển khoa học nông nghiệp; Hiệp định về hợp tác giáo dục, văn hóa; Hiệp định về hợp tác y tế.

Quan hệ hợp tác:

Từ 1980 đến 1990, Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia giáo dục, y tế, nông nghiệp sang công tác ở Mozambique. Do khó khăn kinh tế của mỗi nước, Việt Nam tạm ngừng gửi chuyên gia và đóng cửa Đại sứ quán năm 1990.

Hiện nay Mozambique đề nghị Việt Nam nối lại việc cử chuyên gia trong các lĩnh vực trên, đồng thời thực hiện các dự án hợp tác 3 bên giữa Mozambique, Việt Nam một nước tài trợ. Bộ Nông nghiệp Mozambique đã chấp thuận dự án tiền khả thi của Sở Nông nghiệp Hà Nội về “Hợp tác trồng lúa tại tỉnh Gaza và Zambezia giữa Mozambique và Việt Nam thông qua tài trợ của Nhật Bản”.

Quan hệ thương mại:

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mozambique trong những năm gần đây nhìn chung phát triển nhanh chóng. Kim ngạch mậu dịch năm 2003 đạt 7,7 triệu USD; năm 2004: 16 triệu USD; năm 2005: 35,6 triệu USD.

(Nguồn: Phòng Lễ tân, Sở Ngoại vụ TPHCM, ngày 17-1-2007)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 19-01-2007