Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Hội thảo về Dự án chống ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 7/3, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh (SCFC) đã tổ chức Hội thảo về Dự án chống ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các viện nghiên cứu, các chuyên gia của Hiệp hội Thủy lực Thế giới, Việt Nam và Hà Lan.

ây là hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật Chống ngập nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Chính phủ Việt Nam và Hà Lan thống nhất thực hiện với kinh phí 2 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là đề xuất các giải pháp đồng bộ trên cơ sở gắn chặt các yếu tố mưa, triều, lũ và sinh thái thành một thể thống nhất nhằm đưa ra một quy trình quản lý nước đô thị bền vững, có hiệu quả và thân thiện với môi trường cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và Hà Lan đều nhấn mạnh, để giải quyết căn cơ và hiệu quả vấn để chống ngập cho Thành phố Hồ Chí Minh, các quy hoạch cần phải được xem xét đánh giá trong khuôn khổ của một giải pháp tổng hợp bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như các giải pháp công trình, phi công trình, kinh tế xã hội, môi trường cũng như quy hoạch phát triển lâu dài của Thành phố Hồ Chí Minh, có xét đến phạm vi ảnh hưởng của các vùng lân cận, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

(HV, Sở Ngoại vụ TPHCM)


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 08-11-2012