Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm TPHCM

Tối 13-6-2009, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, cùng các lãnh đạo Thành phố đã tiếp và chiêu đãi đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lý Nguyên Triều, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, dẫn đầu đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Ti bui tiếp, đng chí Lê Thanh Hi thay mt Đng b và nhân dân TPHCM nhit lit chào mng đng chí Lý Nguyên Triu và đoàn đi biu cp cao Đng Cng sn Trung Quc đến thăm Vit Nam và thăm TPHCM.

Đng chí Lê Thanh Hi khng đnh chuyến thăm ca Đoàn đi biu cp cao Đng Cng sn Trung Quc th hin s quan tâm và coi trng ca lãnh đo cp cao Trung Quc đi vi vic thúc đy quan h gia hai Đng, hai nước, là biu hin sinh đng ca vic xây dng quan h đi tác hp tác chiến lược toàn din Vit Nam - Trung Quc, đưa quan h đi tác hp tác chiến lược toàn din Vit Nam - Trung Quc lên mt tm cao mi. Ti bui tiếp, đng chí Lê Thanh Hi cũng gii thiu khái quát tình hình TPHCM trên các phương din chính tr, kinh tế, xã hi.

Đng chí Lý Nguyên Triu chúc mng Thành ph dưới s lãnh đo ca Đng Cng sn Vit Nam đã đt được nhiu thành tu to ln trên các mt chính tr, kinh tế, xã hi. Đng chí đánh giá cao s phát trin ca quan h hu ngh và hp tác toàn din gia hai Đng, hai nước và khng đnh Đng, Chính ph và nhân dân Trung Quc rt coi trng và làm hết sc mình đ phát trin quan h đi tác hp tác chiến lược toàn din vi Vit Nam theo phương châm 16 ch và tinh thn 4 tt mà lãnh đo cp cao hai Đng, hai nước đã tha thun.

(Y.T., S Ngoi v TPHCM ngày 14-6-2009)

 


Các tin liên quan:

Cập nhật 15-06-2009
 

Số lượt truy cập.