Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Trợ thủ đối ngoại đắc lực

Trích “Những năm tháng đáng nhớ” của nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM, Đại sứ Vũ Hắc Bồng

Một chặng đường từ năm 1975 đến năm 2010, Sở Ngoại vụ đã đi qua nhiều giai đoạn thuận lợi, khó khăn dồn dập thử thách, cuối cùng với đà đi lên chung của Thành phố, Sở Ngoại vụ cũng đã từng bước trưởng thành trở thành một trợ thủ đắc lực cho Bộ Ngoại giao và Thành phố Hồ Chí Minh về mặt đối ngoại.

Trên chặng đường 35 năm Sở Ngoại vụ đã tiến một bước từ đối ngoại đến đối nội, từ công tác điều hành đến công tác tổ chức, từ công tác nghiên cứu đến lĩnh vực dịch vụ (việc thành lập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng kiến thức ngoại giao, đến việc thành lập phòng Tổng hợp chính trị, kinh tế đối ngoại …).

Tôi rất tin tưởng đội ngũ lãnh đạo hiện nay của Sở Ngoại vụ, làm việc có nội dung, phương hướng, có hiệu quả, thận trọng, đoàn kết nội bộ, bám sát thực tế, được sự tin cậy của Bộ Ngoại giao và lãnh đạo thành phố.

Nay tôi muốn trao đổi với các thế hệ tiếp theo một đôi điều:

1. Đã làm nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ đối ngoại, tất nhiên bên cạnh thành tích, cũng có khiếm khuyết, có tiên tiến cũng có lạc hậu, cái chung và cái riêng luôn đi kèm và có khi lồng ghép vào nhau, vậy cách giải quyết cần bình tĩnh, lấy chữ tâm làm gốc mà tìm cách xử lý. 

2. Khi thực hiện một nhiệm vụ nào kể cả nhiệm vụ đối ngoại thì trước hết phải lo cho tốt công việc đối nội (lo củng cố xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng). Làm sao cho các thành viên trong cơ quan cùng đồng lòng gắn bó. Trước hết lãnh đạo phải tỏ rõ sự gương mẫu, cái uy của lãnh đạo phải từ sự đức độ và lòng chân thành.

3. Việc đào tạo lực lượng thay thế là cần thiết và khẩn trương vì tình hình phát triển rất nhanh. Một vấn đề có tính quy luật ở một cơ quan đối ngoại như Sở Ngoại vụ thì nguồn nhân lực ở các cấp phải là tự đào tạo, tự bồi dưỡng, đó là con đường tốt nhất và có hậu nhất.

Với sự nỗ lực, cố gắng của một chặng đường dài đã qua, cuối thập niên 90, Sở Ngoại vụ đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, và năm 2001 được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất. Sở Ngoại vụ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba vào năm 2005 và bây giờ với chặng đường 35 năm, Sở vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, tôi tự hào và trân trọng với những thành tích mà cán bộ công chức Sở Ngoại vụ đã gặt hái được.

 

Thành phố Hồ Chi Minh, tháng 01 năm 2010

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 23-08-2010