Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Trưởng thành – vững vàng

Ngày 02-5-1975, Ban Ngoại vụ Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định được thành lập, đã mở đầu cho chặng đường 35 năm hình thành và phát triển đầy gian nan, thử thách nhưng cũng rất đỗi vinh quang và tự hào của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Có quá trình hình thành sớm nhất và lâu đời nhất, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan ngoại vụ địa phương duy nhất trực thuộc Bộ Ngoại giao, đồng thời là cơ quan đối ngoại của thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chức năng song trùng: vừa tham mưu và trực tiếp thực hiện các hoạt động đối ngoại của Bộ tại phía Nam, vừa thực hiện công tác đối ngoại cho Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trong suốt 35 năm xây dựng và phát triển của đơn vị, đảm nhận hai trọng trách của lãnh đạo Bộ và Thành phố giao phó, tuy nặng nề nhưng rất ý nghĩa và tự hào, các thế hệ cán bộ Sở Ngoại vụ đã chung sức chung lòng, chủ động, linh hoạt, sáng tạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đối ngoại được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà  nước qua từng thời kỳ.

 

Đạt được các thành tích này, trước tiên là nhờ có sự quan tâm sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Sở suốt từ quá trình thành lập đến nay. Thứ hai, đó chính là truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị và tinh thần luôn sẵn sàng phối hợp, cộng tác tốt của Sở với các cơ quan hữu quan bên ngoài để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuối cùng, đó chính là tinh thần kiên cường, bản lĩnh chính trị vững vàng, một lòng vì lợi ích đất nước, lợi ích dân tộc của các thế hệ cán bộ Sở đã góp phần quan trọng giúp Sở đạt được những thành công trong thời gian qua.

 

Với những thành tích trên, Sở Ngoại vụ đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu và huân chương cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba năm 1979, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2001, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2005, Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2010, các bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bộ ngành, Ủy ban Nhân dân TP.HCM, ... Đặc biệt, năm 2008, Sở được Bộ Ngoại giao quyết định nâng cấp lên thành Cục Hành chính hạng II, tạo thêm điều kiện thuận lợi để Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay đã mở ra nhiều vận hội để phát triển đất nước, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao và phức tạp hơn đối với đội ngũ làm công tác đối ngoại. Nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại trong thời gian tới, Sở sẽ tập trung vào các trọng tâm sau:

 

Thứ nhất, nâng tầm công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác nghiên cứu, tham mưu và dự báo tình hình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế, ổn định tình hình an ninh chính trị và đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và cả nước.

 

Thứ hai, tham mưu và triển khai các hoạt động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của Thành phố với các địa phương và tổ chức trên thế giới theo chiều rộng và chiều sâu, tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực cho quá trình phát triển Thành phố.

 

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao tính chủ động, tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh chống các luận điệu thù địch, tăng cường xây dựng và quảng bá hình ảnh của Thành phố và Việt Nam đến với cộng đồng thế giới.

 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Sở sẽ làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận không chỉ tinh thông về nghiệp vụ, mà còn vững vàng về bản lĩnh chính trị, vừa hồng vừa chuyên, năng động và chuyên nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày một hiện đại, giúp nâng cao hiệu quả công việc và đáp ứng kịp thời các yêu cầu đối ngoại trong tình hình mới. 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2010

                                                                                    Trần Quang Dũng

Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM

 

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 23-08-2010